Make your own free website on Tripod.com

JABTAN PERKHIDMATAN HAIWAN NEGERI PERAK

Unit Teknologi Pembiakan Dan Pembakaan

Perkhidmatan Permanian Beradas atau Artificial Insemination (AI)

Laman Utama

Program pembiakbakaan ini adalah satu usaha sokongan bagi membantu dan memberi khidmat dalam bidang bioteknologi haiwan kepada Industri tenusu dan pedaging yang sedia ada. Ia bertujuan mempertingkatkan pendapatan para peternak dengan membekalkan perkhidmatan permanian beradas dan program pembiakbakaan yang lain kepada mereka.

Program ini akan tertumpu kepada beberapa aktiviti. Aktiviti yang utama ialah permanian beradas. Selain itu, ia juga meliputi aktiviti pelarasan berahi, pemeriksaan dayabiak pejantan (BSE), program pemuliharaan sumber genetik, pemeriksaan kebuntingan  (PD), kembiri dan vasektomi, pemeriksaan kesuburan (Fertiliti) dan rawatan kesuburan.

Ibupejabat Perkhidmatan Haiwan Negeri

Jalan Sultan Azlan Shah (U)

31400 Ipoh, Perak

Untuk maklumat lanjut:

Phone: 05-5465433

Fax: 05-5465433

E-mail: ismawandi@jphpk.gov.my