Make your own free website on Tripod.com

Antara aktiviti yang dijalankan oleh unit Teknologi Pembiakan Dan Pembakaan

Memantau program D.I.Y permanian beradas di ladang Megaternak bagi mendapatkan maklumat terperinci berhubung perkara tersebut.

Program kerjasama dengan TAC Taiping.

Projek perintis kambing saanen di Krian, perak

Program kerjasama Unit Pembiakbakaan JPH Perak dan TAC Ulu Perak. Lokasi ladang milik Emaduddin Sdn Bhd terletak di Kg Memali

Program LTJ di Megaternak Sdn. Bhd

Projek A.I Kambing Saanen, Krian

Estrus syncronization di Taiping

Pelarasan Estrus Kambing di Baling, Kedah

Diari Unit

JABTAN PERKHIDMATAN HAIWAN NEGERI PERAK

Unit Teknologi Pembiakan Dan Pembakaan