Make your own free website on Tripod.com

Kakitangan Unit

Unit teknologi Pembiakan Dan Pembakaan di ketuai oleh seorang Penolong Pegawai Veterinar yang bertindak sebagai penyelaras unit. Unit ini dibantu oleh empat orang pembantu veterinary dimana dua daripadanya bertugas di Pusat Perkhidmatan Industri Tenusu.

En. Mohd Ismawandi B Mohd Nor

PENOLONG PEGAWAI VETERINAR

(Unit Teknologi Pembiakan Dan Pembakaan)

E-mail: ismawandi@jphpk.gov.my     h/p : 0129579275

Tn. Hj. Mustafa Al-Bakhri B Yeop Ibrahim

PEMBANTU VETERINAR

(Unit Teknologi Pembiakan Dan Pembakaan)

En. Mohd Tarmidi B Alias

PEMBANTU VETERINAR

(Unit Teknologi Pembiakan Dan Pembakaan)

En. Azmi B Othman

PEMBANTU VETERINAR

(Pusat Perkhidmatan Industri Tenusu)

En. Kassim B Abd Rahman

PEMBANTU VETERINAR

(Pusat Perkhidmatan Industri Tenusu)

E-mail: someone@example.com

E-mail: someone@example.com

E-mail: someone@example.com

E-mail: someone@example.com

JABTAN PERKHIDMATAN HAIWAN NEGERI PERAK

Unit Teknologi Pembiakan Dan Pembakaan