Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

http://www.jphpk.gov.my

JABATAN PERKHIDMATAN HAIWAN NEGERI PERAK

Pautan web lain

Pautan ke web yang mempunyai hubung kait dengan pembangunan bioteknologi pembiakan haiwan dan pembangunan permanian beradas.

 

 

 

 

 

http://agrolink.moa.my

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI MALAYSIA

 

 

 

 

 

http://www.upm.edu.my

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

 

 

 

http://www.mardi.gov.my

INSTITUT PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN MALAYSIA

 

 

 

 

 

 

http://agrolink.moa.my/jph

JABATAN PERKHIDMATAN HAIWAN MALAYSIA

Untuk maklumat lanjut:

Phone: 05-5465433

Fax: 05-5465433

E-mail: ismawandi@jphpk.gov.my

JABTAN PERKHIDMATAN HAIWAN NEGERI PERAK

Unit Teknologi Pembiakan Dan Pembakaan