Make your own free website on Tripod.com

Pembangunan Pembiakbakaan

Phone: 05-5465433

Fax: 05-5465433

E-mail: ismawandi@jphpk.gov.my

Untuk maklumat lanjut:

 

       Unit Teknologi Pembiakan dan Pembakaan merupakan salah satu komponen penting dalam Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri Perak. Unit ini pada mulanya ditubuhkan untuk memberikan sokongan kepada pembangunan industri tenusu. Pada peringkat awal penubuhannya ia diletakkan di bawah Unit Tenusu dan dikenali sebagai Unit Tenusu Dan Pembiakbakaan. Menyedari pentingnya pembangunan pembiakbakaan dalam sektor peternakan, pembangunan pembiakbakaan dan tenusu diasingkan dan ia dikenali sebagai Unit Teknologi Pembiakan Dan Pembakaan. Dengan pegasingan tersebut, bidang pembangunan pembiakbakaan menjadi lebih luas dan penting.

       Pembangunan permanian beradas diperluaskan kepada ternakan lembu pedaging, babi (telah diswastakan),ruminan kecil seperti kambing dan biri-biri bagi menigkatkan kualiti genetik ternakan yang dipelihara.

       Pembangunan program pembiakbakaan mendapat bantuan peruntukan daripada kerajaan persekutuan dan negeri. Ini menunjukkan kerajaan komited dalam memajukan bidang ini yang merupakan satu-satunya penggunaan kaedah bioteknologi dalam jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri Perak.

 

Program pelarasan estrus kambing boer

JABTAN PERKHIDMATAN HAIWAN NEGERI PERAK

Unit Teknologi Pembiakan Dan Pembakaan