Make your own free website on Tripod.com

Permanian Beradas Kambing

Untuk maklumat lanjut:

Phone: 05-5465433

Fax: 05-5465433

E-mail: ismawandi@jphpk.gov.my

Pilihan Baka yang ada

1) Boer Tulin (Afrika dan Australia)

2) Saanen (Baka Tulin)

3) Alphine (Baka Tulin)

JABTAN PERKHIDMATAN HAIWAN NEGERI PERAK

Unit Teknologi Pembiakan Dan Pembakaan

Permanian Beradas bebiri

             Permanian beradas pada ternakan kambing di Malaysia baru sahaja diperkenalkan beberapa tahun kebelakangan ini berbanding dengan permanian beradas lembu.

             Menyedari keperluan dan populariti semasa pembiakan baka tulen (pure breeding) terhadap baka kambing tertentu seperti boer dan saanen, permanian beradas terhadap kambing bakal menjadi lebih penting penting dan setanding dengan permanian beradas terhadap lembu.

             Hal ini disebabkan kesukaran untuk mendapatkan baka tulen dari luar negara yang menelan kos yang tinggi terlalu tinggi.

             Teknik yang biasa dipraktikkan ialah teknik interservical dan laparoscopic.

Teknik Transervikal

Gambarajah teknik transervikal

Teknik laparoscopic

Teknik Transervikal