Make your own free website on Tripod.com

Pelarasan Berahi

(Syncronize)

Prostaglandin (PGF2a)

1. Estrumate

2. Lutalyse

Untuk maklumat lanjut:

Phone: 05-5465433

Fax: 05-5465433

E-mail: ismawandi@jphpk.gov.my

Alat Estrus Detector untuk mengesan estrus

CIDR-B (Control Internal Drug Releasing)

Penggunaan pejantan untuk mengesan estrus

CIDR-G (Control Internal Drug Releasing)

Lembu

Kambing

JABTAN PERKHIDMATAN HAIWAN NEGERI PERAK

Unit Teknologi Pembiakan Dan Pembakaan

Pemakaian baju dilakukan bagi menahan pengawanan berlaku.