Make your own free website on Tripod.com

PEMERIKSAAN DAYABIAK

PEJANTAN

Untuk maklumat lanjut:

Phone: 05-5465433

Fax: 05-5465433

E-mail: ismawandi@jphpk.gov.my

Apakah Pemeriksaan Dayabiak Pejantan ?

Suatu prosidur menilai potensi pembiakan lembu jantan

 

Meliputi aspek fizikal & klinikal

 

Melibatkan penilaian kualiti semen

 

Menilai keupayaan memberi servis yang bermakna

 

Bila B.S.E diperlukan ?

Jualan jantan utk baka

Sebelum dilepas ke kumpulan betina

Selepas tempoh mengawan

Penyisatan kesuburan ternakan

Kepentingan B.S.E ?

Mengenalpasti pejantan bermasalah

Meningkatkan kualiti genetik & kesuburan kumpulan ternakan

Mengurangkan kos dengan keluarkan segera pejantan bermasalah

Pengelasan Pejantan Mengikut B.S.E

 

Satisfactory Potential Breeder

Pejantan Berpotensi

 

Questionable Potential Breeder

Perlu Ulang Periksa, Tidak sesuai untuk dijual beli sebagai Baka

 

Unsatisfactory Potential Breeder

Tidak Sesuai untuk Tabii

JABTAN PERKHIDMATAN HAIWAN NEGERI PERAK

Unit Teknologi Pembiakan Dan Pembakaan