Make your own free website on Tripod.com

Permanian beradas lembu merupakan program utama yang diberi penekanan oleh jabatan

Permanian beradas kambing merupakan teknologi yang semakin mendapat perhatian kebelakangan ini bagi mendapatkan benih baka tulin.

Pemeriksaan fertiliti merupakan satu pemeriksaan bagi menentukan tahap kesuburan ternakan betina dan kesesuaian bagi tujuan pembiakan komersial

Pemeriksaan kebuntingan penting bagi menentukan status ternakan dan memudahkan pengurusan dilakukan dari segi pemberian makanan dan sebagainya.

Pemeriksaan dayabiak pejantan penting bagi menentukan kesesuaian pejantan yang digunakan samaada berpotensi atau tidak. Ia bagi menigkatkan keberkesanan pengguaan pejantan untuk tujuan pembiakan komersial.

Pelarasan berahi merupakan satu teknik penyamaan kedatangan biang atau heat bagi ternakan. Ini bagi memastikan ternakan dapat dibiakkan pada masa yang sama dan anak yang dihasilkan mempunyai peringkat umur yang sama.

Perkhidmatan Kami

Untuk maklumat lanjut, dail:

05-5465433

JABTAN PERKHIDMATAN HAIWAN NEGERI PERAK

Unit Teknologi Pembiakan Dan Pembakaan